Všichni nemohou cílit na všechny – obchodní centra se musí specializovat

Boom obchodních center v České republice skončil. Nasycenost trhu dnes nevolá po vzniku dalších, ale po jasné tváři obchodních center. Ty si musí uvědomit, na jakou cílovou skupinu zákazníků se chtějí zaměřit a podle toho pro ně složit nabídku obchodů a služeb. Obchodní centra mají obvykle stejnou či velmi podobnou skladbu nájemců. Řešením je diverzifikace od konkurence a větší specializace či zaměření na potřeby konkrétní spádové oblasti.

Obchodní centra se budou muset specializovat a najít cestu, jak se odlišit od konkurence skladbou svých nájemců a nabídkou obchodů a služeb. Specializace bude vycházet z potřeb spádového a cílového zákazníka. Dnes, ale ani v budoucnu, již nebude možné, aby obchodní centra cílila na všechny. CBRE tedy do budoucna očekává větší diverzifikaci skladby nájemců v obchodních centrech, která potrvá několik let. Na konci tohoto období by ale měla mít obchodní centra své jasně vyprofilované postavení na trhu (positioning) a nabídku, která cíleně oslovuje zákazníky, na které se obchodní centrum rozhodlo specializovat.

Veronika Tebichová, Head of Retail Agency, uvádí: „V některých městech již pozorujeme, že se obchodní centra začínají jasně diverzifikovat, například se zaměřují na tzv. fashion zákazníka, který hledá širokou nabídku módy a designových produktů i za vyšší ceny. Takovým příkladem může být Centrum Chodov. Další příkladem je Palladium, které se jasně zaměřuje mimo jiné i na silnou zahraniční klientelu. Vyspělost trhu, kterou se vyznačuje i ten český, volá po profilaci, jasné odlišnosti a vycházení vstříc zákazníkům.“

Více cílových skupin a jasná specializace

Obchodní centra musí jasně definovat skupiny cílových zákazníků. Dnes již není možné, aby se zaměřovali pouze na jednu skupinu, například pouze na rodiny s dětmi. Cílová skupina musí být širší a musí zasahovat množinu zákazníků, jejichž charakteristiky jsou v rámci definovaných cílových skupin podobné. Ve městech, kde je velká konkurence obchodních center, by se nad diverzifikací měla zamyslet především starší centra na trhu, která jsou většinou pod větším konkurenčním tlakem.